Tron kan både försätta berg och stifta lagar

I morgon avser riksdagen att ta ett beslut som innebär att Sverige kan i princip kan fördubbla sin kärnkraft. Varför riksdagen gör det är emellertid oklart.

Några tror säkert att kärnkraft är billig och en framtidslösning. IEA, International Energy Agency, har dock publicerat siffror som visar att kärnkraften ekonomiskt sett redan är pass. De bedömer också att globalt sett är effektivisering både billigast och viktigast. Samtidigt går effektiviseringen trögt. Det är nämligen miljontals vardagsbeslut som styr energianvändningen vilket skall ställas mot några enstaka i riksdag och företagsledningar för att styra energitillförseln. Så rimligen borde det problemet vara ett större föremål för riksdagens ömma omsorger.

Andra i riksdagen tror att ny kärnkraft aldrig kommer att byggas just eftersom den är olönsam. Och därför, menar de, måste man stifta en lag som gör det tillåtet för konkurrensens skull. Det är en vacker tanke men tveksamt om den har stöd i verkligheten. I varje företag finns en kultur som värnar om den egna produkten i alla dess delar. I kraftvärlden finns en tillförselkultur som kan leda till att man även gör olönsamma satsningar. Det är inte konstigt och inte ens klandervärt utan bara mänskligt. Det som gör kraftvärlden speciell är att den har stora ekonomiska resurser och har råd att göra stora satsningar som leder fel.

Frågan är om det inte är just den politiska sfären som måste se till att dessa kulturer hålls i schack?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv