Tufft för Sverige? Knappast!

Man har försökt göra gällande att uppgiften för Sverige i klimatpaketet att öka andelen förnybar energi från 40% till 49% till 2020 är tuff. Vissa har t.o.m. sagt att det bestraffar Sverige som har varit duktigt i det här avseendet i det förflutna. Den mest extrema synpunkten talar om förlorade jobb i industrin. Men är något av det här sant? Inte mycket!

Om man tar hänsyn till möjligheten att effektivisera energianvändningen med 20% så finns det två länder som kan uppnå sin nya kvot utan att göra ett enda skvatt åt den förnybara energin, nämligen Sverige och Lettland (se diagram 1 nedan). Och det är ju inte särskilt tufft, man har två olika sätt att klara uppgiften. Är man riktigt smart använder man båda samtidigt och når andelen 61% i stället.

Om man ser till vilken inhemsk kunskap och marknadserfarenhet de olika länderna har genom att undersöka hur mycket de behöver öka sina inhemska marknader så visar det sig att det finns länder med svag ställning för förnybar energi och höga krav att accelerera (diagram 2). Sverige hör inte till dem. Däremot ett antal länder med bra kustlinje och goda möjligheter till havsbaserad vindkraft. Nej, inte Luxemburg, men de har andra resurser!

Och om man sedan ser till kraven i absolut tal så är det några få länder som kommer att dominera efterfrågan i Europa (diagram 3) och som rimligen kommer att vara viktiga att bearbeta för att sälja in lösningar. Det är snarare genom att sälja svensk kunnande till dem än att “förbanna” ett blitt öde, som man kan påverka framtiden.

image
DIAGRAM 1: Återstående behov av förnybar energi efter att man effektiviserat 20%

image
DIAGRAM 2:Antal ggr den inhemska marknaden för förnybar energi behöver öka för att nå kvoten (efter effektivisering)

image
DIAGRAM 3: Ökningens andel av den Europeiska marknaden år 2020

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv