Tungt inlägg från IPCC - 80% förnybar energi till 2050 - GLOBALT!

Det är ju inte nytt att vår energiframtid i allt väsentligt kan baseras på förnybar energi, men det är definitivt tungt vägande att den senaste rapporten kommer från IPCC, d.v.s. FN:s klimatpanel. Det som finns att läsa är ännu så länge bara en pressrelease och en sammanfattning på 25 sidor, men den fullständiga rapporten skall bli tillgänglig sista maj. För den som inte kan hålla sig kanske det går bra att intervjua professorn Lars Nilsson i Lund som är en av författarna.  wink

En fråga skulle kunna vara hur stor roll som effektivisering spelar i systemet för det går inte att få grepp om i en snabb läsning. Att den har en roll framgår men hur är inte klart. Om de skisser man har för policies och åtgärder för att få ut de olika teknikerna (bio-, sol-, geotermisk-, vind-, vatten- och vindenergi) i stor och lämplig omfattning skall fungera så är det viktigt att börja med effektiviseringen.

Effektiv användning och förnybar energi är som tvillingar men effektiviseringen är den äldste och bör komma först.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv