Tusen städer kan inte ha fel

I all synnerhet när de kräver ett tydligt mål för energieffektivisering i klimatpaketet för 2030. Det är Energy Cities som i ett brev till Herman van Rompuy skriver om det paket som kommissionen föreslagit att:

...it lacks the necessary ambition to meet Europe’s climate and energy commitments for 2050 [and] fails to seize the opportunity to shift to a new energy paradigm based on dentralised low-carbon production and lower energy use

Deras påpekande att städerna som aktörer har en stor potential understryks av den rapport som gjorts av C40 som är en sammanslutning av de 40+ största städerna i världen. Deras rapport har en omfattande registrering av vad man gör och kan göra, se bild nedan.

C40-städerna har gjort åtaganden på ett antal olika områden som berör klimatfrågorna. Från Norden deltar Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Alla (utom en) har gjort åtaganden över hela spektret av åtgärder!

 

 

image

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv