Två skäl (och en orsak) till oro.

Vi har fått ett nytt förslag till energitjänstedirektiv från kommissionen avsett att upphäva det gamla. Det ger skäl att vara orolig. Man har nämligen på mindre än två månaders tid lyckats göra markanta avsteg från sina egna principer och avsikter sådana de annonserades i en handlingsplan för energieffektivisering inom EU!

I handlingsplanen skulle energiföretagen åläggas att medverka i effektiviseringsarbetet (obligations - vita certifikat) och när offentliga sektorns byggnader skulle renoveras skulle det ske så att deras energiprestanda efter renovering skulle ligga på nivå med de 10% bästa. I direktivförslaget kan åläggandet på energiföretagen åsidosättas och renoveringsprestanda räcker om de ligger på miniminivå! Detta tummar alltså kommissionen på redan innan de börjat förhandla! Vad skall de tumma på sedan?

Ett andra skäl till oro är att det förefaller som om Sverige (och Tyskland) är de som är aktiva för att urholka direktivet. Detta framgår av ett förhandlingsunderlag som läckt ut.

Dessa skäl ger orsak till oro för vart vi är på väg. Under det senaste året har man av och till diskuterat hur Europa skall stå sig i konkurrensen med Kina och andra snabbväxande ekonomier. Svaret tycks enkelt. Vi står oss inte alls eftersom många av dem arbetar hårt med resurseffektivitet som gör deras produkter billigare och bättre. Frågan är vad vi tror att vi kan konkurrera med i framtiden? Eller skall vi sluta oss inom Europa och sälja obsolet teknik till varandra? cool hmm

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv