Två skäl (och en orsak) till oro.

Vi har fått ett nytt förslag till energitjänstedirektiv från kommissionen avsett att upphäva det gamla. Det ger skäl att vara orolig. Man har nämligen på mindre än två månaders tid lyckats göra markanta avsteg från sina egna principer och avsikter sådana de annonserades i en handlingsplan för energieffektivisering inom EU!

I handlingsplanen skulle energiföretagen åläggas att medverka i effektiviseringsarbetet (obligations - vita certifikat) och när offentliga sektorns byggnader skulle renoveras skulle det ske så att deras energiprestanda efter renovering skulle ligga på nivå med de 10% bästa. I direktivförslaget kan åläggandet på energiföretagen åsidosättas och renoveringsprestanda räcker om de ligger på miniminivå! Detta tummar alltså kommissionen på redan innan de börjat förhandla! Vad skall de tumma på sedan?

Ett andra skäl till oro är att det förefaller som om Sverige (och Tyskland) är de som är aktiva för att urholka direktivet. Detta framgår av ett förhandlingsunderlag som läckt ut.

Dessa skäl ger orsak till oro för vart vi är på väg. Under det senaste året har man av och till diskuterat hur Europa skall stå sig i konkurrensen med Kina och andra snabbväxande ekonomier. Svaret tycks enkelt. Vi står oss inte alls eftersom många av dem arbetar hårt med resurseffektivitet som gör deras produkter billigare och bättre. Frågan är vad vi tror att vi kan konkurrera med i framtiden? Eller skall vi sluta oss inom Europa och sälja obsolet teknik till varandra? cool hmm

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv