Två svårknäckta problem med en lösning.

Å ena sidan fastigheter med dålig innemiljö och dålig energieffektivitet. Å andra sidan ungdomsarbetslöshet. Två riktigt svåra problem - Vad skall man ta sig till? Jo man slår ihop dem. Precis som med flugorna tar man dem i en smäll!

Sven Andersson, den legendariske ingenjören från fastighetskontoret i Malmö, tog kontakt med arbetsförmedlingen i akt och mening att utbilda några “barfotaingenjörer” som kunde göra kartläggningar av tillståndet i fastigheterna och därmed lägga grunden för välbehövliga åtgärder.

Skepsisen var stor, och alla som har sett filmen “Äta, Sova, Dö” har fått en liten inblick i hur arbetslösa tränas i att sälja sin egen kompetens, vet hur tröstlöst det ser ut. Sven tränade istället sina adepter i praktiskt arbete. Mycket mera konstruktivt. Hur har det gått? Ja alla som var med i den första gruppen har jobb idag!

Vi behöver mer av det här och Sven är säkert beredd att visa hur man gör. Precis som han visat att det finns 21 olika sätt att skapa friska hus istället för sjuka.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv