Två svårknäckta problem med en lösning.

Å ena sidan fastigheter med dålig innemiljö och dålig energieffektivitet. Å andra sidan ungdomsarbetslöshet. Två riktigt svåra problem - Vad skall man ta sig till? Jo man slår ihop dem. Precis som med flugorna tar man dem i en smäll!

Sven Andersson, den legendariske ingenjören från fastighetskontoret i Malmö, tog kontakt med arbetsförmedlingen i akt och mening att utbilda några “barfotaingenjörer” som kunde göra kartläggningar av tillståndet i fastigheterna och därmed lägga grunden för välbehövliga åtgärder.

Skepsisen var stor, och alla som har sett filmen “Äta, Sova, Dö” har fått en liten inblick i hur arbetslösa tränas i att sälja sin egen kompetens, vet hur tröstlöst det ser ut. Sven tränade istället sina adepter i praktiskt arbete. Mycket mera konstruktivt. Hur har det gått? Ja alla som var med i den första gruppen har jobb idag!

Vi behöver mer av det här och Sven är säkert beredd att visa hur man gör. Precis som han visat att det finns 21 olika sätt att skapa friska hus istället för sjuka.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv