Tvillingarna - en dynamisk duo

Vi talar om energieffektvisering (1) och förnybar energi (2), se bild nedan. Nu har IRENA, International Renewable Energy Agency, upptäckt släktskapet och presenterar det i ett arbetspapper med titeln “RENEWABLES AND ENERGY EFFICIENCY: A DYNAMIC DUO”. De fortsätter med att förklara “Maximising the synergy between the two crucial objectives can drastically reduce energy-related carbon emissions”.

Precis vad vi sagt när det gäller DSM för det tjugoförsta århundrandet. Att effektvisering är en förutsättning (1) för att man skall skapa en säker plattform för förnybar energi (2), så att den räcker och inte blir onödigt dyr eftersom man slipper att dimensionera så att den förnybara energi används för att “mata” onödig energianvändning.

Men ändå fortsätter diskussionen att koncentrera sig på energitillförseln - Varför?

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv