Tysk grundlighet om klimatkonsekvenser

Det finns många skämt om den Tyska grundligheten, men den är ändå en realitet. Nu kommer ett klimatatlas för Tyskland som med stor detaljnoggrannhet visar konsekvenserna av de pågående förändringarna (Se exempel i bild). Syftet är att få underlag för de anpassningar som måste göras i befintlig infrastruktur, t.ex. bebyggelse, vägar, vattenförsörjning osv. För den som tyckte att den svenska sårbarhetsutredningen var omfattande så är detta material ännu mera så, men det är också så mycket bättre illustrerat.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv