Tyskland har något på gång

Och det handlar om effektvisering där man känner att man håller på att komma på efterkälken. Det skall bli ett insatsprogram som skall presenteras i parlamentet den 3 december och det talas bland annat om om skattelättnader (typ ROT?) för renoveringar av byggnader.

Därmed hoppas man kunna öka renoveringstakten i byggnadsbeståndet från 1 till 2 % per år och det är ju åtminstone en bit på väg mot de 3 som EU-kommissionen siktade på innan medlemsländerna gjorde pannkaka av effektiviseringsdirektivet.

Att en sådan åtgärd vore välbetänkt inte bara av energiskäl visar en studie som gjorts av tyska regeringen och som visar att sysselsättningsökningen är påtaglig. I renoveringar som gjordes 2011 för 14 miljarder € skapades drygt 270 000 jobb. I underlagsmaterialet visar man också att det inte bara är energin, klimatet och jobben som mår bra av ett sådant program utan även lokalsamhället via skatteunderlaget.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv