Tyskland har något på gång

Och det handlar om effektvisering där man känner att man håller på att komma på efterkälken. Det skall bli ett insatsprogram som skall presenteras i parlamentet den 3 december och det talas bland annat om om skattelättnader (typ ROT?) för renoveringar av byggnader.

Därmed hoppas man kunna öka renoveringstakten i byggnadsbeståndet från 1 till 2 % per år och det är ju åtminstone en bit på väg mot de 3 som EU-kommissionen siktade på innan medlemsländerna gjorde pannkaka av effektiviseringsdirektivet.

Att en sådan åtgärd vore välbetänkt inte bara av energiskäl visar en studie som gjorts av tyska regeringen och som visar att sysselsättningsökningen är påtaglig. I renoveringar som gjordes 2011 för 14 miljarder € skapades drygt 270 000 jobb. I underlagsmaterialet visar man också att det inte bara är energin, klimatet och jobben som mår bra av ett sådant program utan även lokalsamhället via skatteunderlaget.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv