Tysklands beslut

att stänga kärnkraften möts med de väntade reaktionerna från alla olika håll. Inklusive kvällstidningarna krigsrubriker om energipriset. Deutsche Bank, som vanligtvis är en mycket god källa, hade redan några dagar före beslutet och grundat på läckta dokument en bedömning om c:a 10% högre baskraftspriser i Tyskland.

Tyska Miljöministeriet gör i stort sett samma bedömning i sitt bakgrundsmaterial. Ministeriet hävdar att stängningen inte kommer att ha någon påverka på Tysklands Klimat- och miljömål. Deutsche Bank visar att kärnkraften kommer att ersättas av både naturgas och av förnybar energi men också att kolkraftverk kommer att stängas vilket i någon mån kommer att kompensera. Miljöministeriet hänvisar också, men med mycket vaga och lama formuleringar, till den mest uppenbara resursen nämligen effektivare energianvändning.

Där är den politiska grupperingen “Etikrådet” som står för det egentliga beslutet mer utförlig i sin rapport och det kan fordra granskning och analys (avsnitt 7.1)!

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv