Tysklands väg

Många blickar kastas nu på Tyskland och dess nya regering. Man undrar hur den kommer de att behandla energiomställningen? Det finns oro för att det skall bli mera kol. Men att valet av Sigmar Gabriel till ansvarig för energiomställningen, bort från kärnkraft, skulle innebära en “negation av det som Energiewende står för” är nog överdrivet.

Målsättningen 40-45% förnybart i energimixen år 2020 är en klar ökning från den nuvarande som ligger på 35%. Hur detta skulle vara sammansatt visas i tabell nedan. En tabell från en rapport skriven av Rainer Baake på Agora Energiewende. I rapporten argumenterar man för att förenkla dagens stödsystem och börja en översyn över marknadens organisation. Rainer har just blivit utnämnd till statssekreterare hos Gabriel och skall som sådan arbeta med omställningen.

Även om politik ibland kan ta överraskande vändningar så inger några av dessa steg på den tyska vägen mera förhoppningar än oro. Jämför man tabellen med ny statistik över Tysklands energiförsörjning så innebär det både för sol och vind drygt 50% ökningar.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv