Tysklands väg

Många blickar kastas nu på Tyskland och dess nya regering. Man undrar hur den kommer de att behandla energiomställningen? Det finns oro för att det skall bli mera kol. Men att valet av Sigmar Gabriel till ansvarig för energiomställningen, bort från kärnkraft, skulle innebära en “negation av det som Energiewende står för” är nog överdrivet.

Målsättningen 40-45% förnybart i energimixen år 2020 är en klar ökning från den nuvarande som ligger på 35%. Hur detta skulle vara sammansatt visas i tabell nedan. En tabell från en rapport skriven av Rainer Baake på Agora Energiewende. I rapporten argumenterar man för att förenkla dagens stödsystem och börja en översyn över marknadens organisation. Rainer har just blivit utnämnd till statssekreterare hos Gabriel och skall som sådan arbeta med omställningen.

Även om politik ibland kan ta överraskande vändningar så inger några av dessa steg på den tyska vägen mera förhoppningar än oro. Jämför man tabellen med ny statistik över Tysklands energiförsörjning så innebär det både för sol och vind drygt 50% ökningar.

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv