Under gatstenen finns stranden

Vi talar gärna om den stora potentialen (bestämd form singularis) för effektivisering. När EU:s toppar träffades i Åre nyligen noterade de att det fanns s.k lågt hängande frukter, d.v.s. billiga åtgärder som finns rakt framför näsan och som borde ha genomförts om man vore ekonomiskt rationell. Faran med den liknelsen är att våra styrande förleds att tro att det ändå sker av sig självt om man bara har lite tålamod och om man informerar folk om vad som vore bra för dem.

Men om det är flera potentialer och om det fordras ständigt pågående och samverkande insatser för att uppnå den stora totala potentialen? Det kanske finns en vardagspotential, som består av allt det som man kan och bör göra regelbundet genom ändrade vanor, och en sällanpotential, som består av det som man gör vid enstaka tillfällen som ombyggnader och liknande? Man kanske måste bryta upp gatstenen ordentligt för att hitta stranden inunder?

Ett EU-projekt som kallas Bewar-E har studerat olika typer av “informationsinsatser” och projekt för att skapa “energimedvetande”, se bild nedan, och som de de rapporterade till eceee:s sommarkonferens.

Ett intressant resultat är att de åtgärder som syftade till “empowerment”, för vad som på svenska skulle kallas “brukarmedverkan”, var också de som gav mest. Då går man utöver den rena information och ger individerna ett skarpt verktyg för att bryta de invanda mönstren. Att realisera vardagspotentialen och att rusta för sällanpotentialen, Eller komma åt stranden under gatstenen skulle man kunna säga.

PS Uttrycket “Under gatstenen finns stranden” (Sous les pavs la plage) var ett av många poetiskt formulerade slagord under våren 68 i Paris.. Det hävdas att uttrycket avsåg att man bröt upp gatstenen för att använda som projektiler mot polisen och för att bygga barrikader. Men det hävdas emellertid också att det var en omskrivning för att söka lyckan/friheten genom att bryta upp en tvingande och trist vardag. Den senare tolkningen känns bäst.

image

Källa: Energy awareness services ? scientific background and European best practices. Huber, Scharp och Martin. ECEEE proceedings 2009.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv