USA lever på gammal teknik och skuldsatt miljö.

Det höjs med jämna mellanrum klagomål över att den Europeiska industrin skulle komma till korta i konkurrens med den amerikanska på grund av att de “over there” har lägre gaspriser. Ett förhållande som beror på att skiffergasen är billig att utvinna även om den kostar i miljöförstöring.

Intressant för övrigt att energifrågan (fracking) kunnat bli spelfilm med Matt Damon “The promised land”. En film som kritiserats för att inte vara tillräckligt teknisk och avslöjande men som på ett utmärkt sätt visar de sociala mekanismerna när människor som börjar känna oro för sin framtida utkomst lätt greppar efter det halmstrå som erbjuds men som har otäckare följdverkningar på sikt.

Nu håller emellertid EU-kommissionen på att titta närmare på detta med konkurrensen och kommer fram till att i den mån som energipriserna är till fördel för amerikanerna just nu så är det en kortsiktig glädje eftersom det konserverar produktionsförhållanden med gammal teknik.

Men kommissionen pekar också på att situationen snabbt kan vända om vi i Europa slappnar av i våra strävanden att effektivisera. Ja ungefär så som alltför många förespråkar nämligen att ta bort målsättningarna för effektivisering i kommande klimatbeslut.

“In the long run we are all dead” säger ett talesätt. Det kan ju i värsta fall bero på att vi varit så ivriga att göra kortsiktiga vinster att vi gjort det på bekostnad av framtiden.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv