USA lever på gammal teknik och skuldsatt miljö.

Det höjs med jämna mellanrum klagomål över att den Europeiska industrin skulle komma till korta i konkurrens med den amerikanska på grund av att de “over there” har lägre gaspriser. Ett förhållande som beror på att skiffergasen är billig att utvinna även om den kostar i miljöförstöring.

Intressant för övrigt att energifrågan (fracking) kunnat bli spelfilm med Matt Damon “The promised land”. En film som kritiserats för att inte vara tillräckligt teknisk och avslöjande men som på ett utmärkt sätt visar de sociala mekanismerna när människor som börjar känna oro för sin framtida utkomst lätt greppar efter det halmstrå som erbjuds men som har otäckare följdverkningar på sikt.

Nu håller emellertid EU-kommissionen på att titta närmare på detta med konkurrensen och kommer fram till att i den mån som energipriserna är till fördel för amerikanerna just nu så är det en kortsiktig glädje eftersom det konserverar produktionsförhållanden med gammal teknik.

Men kommissionen pekar också på att situationen snabbt kan vända om vi i Europa slappnar av i våra strävanden att effektivisera. Ja ungefär så som alltför många förespråkar nämligen att ta bort målsättningarna för effektivisering i kommande klimatbeslut.

“In the long run we are all dead” säger ett talesätt. Det kan ju i värsta fall bero på att vi varit så ivriga att göra kortsiktiga vinster att vi gjort det på bekostnad av framtiden.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv