USA-skräck?

Ryssrädslan är gammal och djup. Och i vissa avseenden inte utan grund. Men hur är det med USA - är de dags att börja bli lite rädd? Är populismen så omfattande som pressens rapporter kan låta ana?

När det gäller förnekandet av klimatproblemen börjar det dessutom se ut som en rent teologisk fråga. I ordets verkliga bemärkelse - antingen tror jag på högre makter, och då finns det inga klimatproblem, eller också tror jag på att vi människor har en påverkan på jordens klimat, och då förnekar vi gudomligheterna!

I detta mörker finns dock också ljus. Det finns de som tvivlar på klimatproblemet men ändå anser att vi i gudfruktig nit bör värna om jorden så att vi kan lämna den i ett bättre skick än när vi kom hit.

 

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv