USA smyger förbi Europa

I vart fall ifråga att utnyttja s.k. vita certifikat när nu hälften av staterna har infört sådana. De kallas “Energy Efficiency Resource Standards”, EERS, och påminner om den berömda bofinken genom att de, precis som i Europa, kan ha skiftande utseende. Det kan lätt både förklaras och försvaras av att man har möjlighet att skräddarsy dem till lokala förutsättningar. Men gemensamt har de att de successivt gör energisystemet robustare och mindre känsligt för t.ex. extremt väder och extrema priser.

Men så vill vi inte ha det i Sverige! Vi lider hellre under prisvariationerna för vi har inte den “politiska kontext” som krävs, enligt energimyndigheten. Vad det nu kan betyda - för problemet har vi. Onödig energianvändning att betala onödigt mycket för i synnerhet vintertid.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv