USA-valet handlar inte bara om presidentmakten

Det är även fyllnadsval till Senaten och Representanthuset. Och det senare anses var helt dominerat av klimatskeptiker. Vissa hävdar att det är den så kallade Tea Party-rörelsen som skrämde in många av de amerikanska politikerna, de flesta av dem Republikaner, i skeptikerhörnan. Men nu börjar de gröna slå tillbaka.

The League of Conservation Voters, LCV, har siktat in sig på en grupp de kallar “The Flat Earth Five”. Man exponerar deras åsikter och det verkar som om även klimatfrågan på vissa platser och i viss omfattning kan bli en valfråga.

Och LCV är inte att leka med, de har redan fällt en sextontaggare, Tim Holden, Demokrat, som slogs ut på primärvalsstadiet när han ville fortsätta i kongressen.
————————-
I presidentfrågan berördes energin under den första debatten. Där propagerade Romeny för att USA skall bli energioberoende med mera oljeborrning, för pipeline från Kanada och för kol (dock med benämningen clean coal). Obama förde också för oberoendet fram begreppet clean energy och framtidens energi vilket dock bemöttes med argument om höga kostnader.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv