USA-valet handlar inte bara om presidentmakten

Det är även fyllnadsval till Senaten och Representanthuset. Och det senare anses var helt dominerat av klimatskeptiker. Vissa hävdar att det är den så kallade Tea Party-rörelsen som skrämde in många av de amerikanska politikerna, de flesta av dem Republikaner, i skeptikerhörnan. Men nu börjar de gröna slå tillbaka.

The League of Conservation Voters, LCV, har siktat in sig på en grupp de kallar “The Flat Earth Five”. Man exponerar deras åsikter och det verkar som om även klimatfrågan på vissa platser och i viss omfattning kan bli en valfråga.

Och LCV är inte att leka med, de har redan fällt en sextontaggare, Tim Holden, Demokrat, som slogs ut på primärvalsstadiet när han ville fortsätta i kongressen.
————————-
I presidentfrågan berördes energin under den första debatten. Där propagerade Romeny för att USA skall bli energioberoende med mera oljeborrning, för pipeline från Kanada och för kol (dock med benämningen clean coal). Obama förde också för oberoendet fram begreppet clean energy och framtidens energi vilket dock bemöttes med argument om höga kostnader.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv