USAs effektivisering utvärderad

ACEEE, som är USAs motsvarighet till ECEEE, har tagit tempen på effektiviseringsarbetet i landet. Nyheten är att Californien trillat ned från en tätplats som de abonnerat på under en följd av år. Massachusetts har tagit över ledarskapet, se figur 1 nedan.

Remarkabelt är att i båda staterna får man höga poäng för energiföretagens medverkan. Ett system som liknar det som föreslagits för Europa med “Vita Certikat”, se figur 2 nedan

Det finns flera goda skäl att verkligen ha sådana som innebär att man maximerar nyttan av energin och inte energianvändningen. Ett är ju att energiföretagen tjänar pengar på att sälja energi som inte behövs och det måste väl vara viktigt att se till att man (kunden) får verklig valuta för pengarna. Det är att ta energinyttoansvar.

Det är också intressant att när man lämnar den höga politiska retoriken så arbetar man i delstaterna praktiskt över partigränserna. Steve Nadel, ACEEEs direktör, säger:

The message here is that energy efficiency is a pragmatic, bipartisan solution that political leaders from both sides of the aisle can support.

image
Figur 1. Resultat av jämförelsen mellan USAs delstater
————————————————————————————————

image
Figur 2: Poängsystem för jämförelsen

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv