USA:s satsningar på ny energi är otillräckliga

på samma sätt som i de flesta andra länder. En systematisk omfördelning så att en större del satsades på effektivare energianvändning skulle skapa fler jobb och större besparingar hävdar ACEEE i en ny rapport.

Det handlar om ökad satsning på den amerikanska motsvarigheten till vita certifikat, EERS, Energy Efficiency Resource Standards och på att de utsläppsrätter som tilldelas skall öronmärkas för effektiviseringsåtgärder. Om så sker är det inte överraskande att åtgärderna också påverkar sysselsättningen positivt.

Metoden för kalkylerna är emellertid mera antydd än beskriven, men systematiken i genomgången av det amerikanska lagförslaget, kapitel för kapitel, borde kanske också göras för att granska den svenska effektiviseringsutredningens potentialbedömningar. Då skulle deras brister avslöjas obarmhärtigt.

 

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv