USAs tillväxtprogram blir grönt

Frågan är bara hur grönt och vilka “plantor” som kommer att ingå. Huvuddragen finns redan i valprogrammet som i sin tur är inspirerat av Al Gores utspel vilket i sin tur blivit till en kampanj kallad Repower America (se bild). Men sedan är det lite flera hänsyn att ta och allt handlar inte bara om energi. I de spekulationer som finns om namnen i det nya energidepartementet finns ingen effektiviseringsspecialist. Så vi får fortsätta att gissa och vi får då gå tillbaka till valprogrammet där man hittar en “önskelista”:

* Minska elanvändningen med 15 % till 2015
* Nybyggnadsstandard (CO2-neutral till 2030, 50 % effektivare energianvändning till 2020)
* Befintliga byggnader 25 % effektivare till 2020)
* Apparatstandarder uppdateras
* Federala byggnader nya 40 % effektivare till 2013, befintliga 25 % effektivare.
* Energiföretag från volymsincitament till effektiviseringsincitament
* Uppbyggnad av smarta nät
* ?Kommunal Energiplanering?

För att följa de senaste händelserna (utan spekulationer) kan man ockå gå till den blivande presidentens särskilda web-sida. Denna har emellertid nyligen ändrats (censurerats?) men de ursprungliga dokumenten finns här!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv