Utbildning och praktik

Man pratar ofta om “best practice programmes” och ofta har talet inte full täckning. Men i ett fall, tycker jag, har man verkligen lyckats och det är genom att förena utbildning och praktik i USAs “Industrial Assessment Centers”. Studenter får handledd praktik och examensarbeten. Företagen får hjälp att identifiera effektiviseringsmöjligheter och utrusningsleverantörer får jobb.

Det finns likartade exempel från Californien (4,245_Dandrige.fm.pdf)där man låtit grundskolelever dela ut frågeformulär och hjälpt små affärsidkare att tänka lite grann på sina kostnader genom att göra enkla kalkyler. Förutom att affärsinnehavarna fick en tändande gnista till åtgärder så fick ungdomar, som tänkte på sin framtid i traditionella banor, en impuls att göra något annat. Bl.a sägs att flera av flickorna som tänkt sig en framtid som hårfrisörskor i stället lockats till tekniska utbildningslinjer!

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv