Uthålliga investeringar

Al Gore jobbar inte enbart med opinionsbildning utan också rent praktiskt med att finna uthålliga investeringsobjekt. I en intervju tillsammans med sin kollega, David Blood, från företaget Generation görs en del intressanta observationer om uthålligt företagande. Bland annat att man gått från “negative screening”, dvs sållat bort företag baserat på etiska kriterier enbart till “positive screening” där man söker de som är bäst i klassen och där uthålligheten är en integrerad del av företagets strategi. På samma sätt har Alliance to Save Energy resonerat när det gäller effektiviseringsarbetet i företagen.

De positiva investeringarna ligger också i företag som har ett långsiktigt perspektiv (i motsats till t.ex. kvartalsfokuseringen och kortsiktiga bonusprogram) och ser möjligheter i förändringen i stället för att bara undvika risker, d.v.s. samma resonemang som Stern-rapporten har.

En undring bara. Intervjuaren gör sig lite lustig över att sållningen på etiska kriterier innebar att man sållade bort företag som exploaterade laster (sin-business) som t.ex tobaksindustrin och menar att det är föråldrat. I Al Gores film är just denna typ av sållning viktig eftersom hans syster dog i lungcancer och familjen då övergav tobaksodlingen. Har de sett filmen?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv