Uthållighetsjobb

Till livets gåtor hör att man i dessa tider av arbetslöshet inte i större omfattning tar chansen att satsa på det som ändå måste göras förr eller senare nämligen uthållighet och de jobb som är förknippade med dessa förändringar. De finns och de är ofta förknippade med att till exempel ombyggnader och effektivisering har högre arbetsintensitet. CERES skriver i sin Trillion dollar rapport:

Clean energy sources are more job-intensive than fossil fuels: Focusing on the power sector, clean technologies create 2 to 8 times more “job years per gigawatt-hour (GWh)” than fossil energy sources—specifically, 0.4 job years per GWh for energy efficiency and 0.85 job years per GWh for solar PV versus less than 0.2 job years per GWh for coal and natural gas.

Sustainlabour som är en organisation som stöds av FN-organ och fackföreningsrörelsen (bl.a Danska LO men inte Svenska?) har gjort en sammanställning över jobb inom hela den gröna sektorn i Europa. Den tar bara delar av effektiviseringssektorn men mera ur andra områden, se nedan! Inte en så tokig idé för en minister eller kommissionär som skulle vilja förändra samhället?

image

Det snackas om verkstad, men….!?

IEA och IRENA lanserar en gemensam rapport “Perspectives for the Energy Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” inför Tysklands värdskap för G20-överläggningarna där man satt energi och klimat som huvuduppgift.

I rapporten talar man om vad som behöver göras och hur mycket som behöver investeras för att klara klimatmålet (mindre än 2 graders uppvärmning). Hela den existerande byggnadsmassan behöver renoveras (se bild nedan). Och det borde väl inte vara någon övermäktig uppgift eftersom den kommer att succesivt förnyas ändå. MEN kommer det att bli DJUP-renoveringar?

A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2 intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.

I en sammanfattning pekar eceee på behovet av politiska beslut och fokusering.

Such a deep transformation of the energy sector would require ambitious policy measures, including a rapid phase out of fossil-fuel subsidies, rising CO2 prices, extensive electricity market reforms to integrate large shares of renewables, and stringent low-carbon and energy efficiency mandates.

Om vi räknar bort USA för de kommande åren - kan vi hoppas på resten av världen? Förpostfäktningarna i EU om det så kallade “vinterpaketet” är inte uppmuntrande. Snack men inga löften om verkstad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv