Utveckling för ett drägligt samhälle.

World Resources Institute har med stöd av bl.a. SIDA gjort ett arbete där man skissar upp hur världens fattigaste skall kunna få ett drägligare liv och ett uthålligt samhälle, “Roots of Resilience”. Nyckelorden i deras utvecklingsmodell är “Ownership, Capacity and Connection”. De båda första orden skall snarast läsas som lokal kontroll över resurserna och det tredje har stark släktskap med tekniklärande på det sätt som ofta visas i s.k. lärkurvor eftersom man betonar återkoppling av erfarenheter och adaption. Med dessa tre element kan man sedan få en “uppskalning” ifråga om gynnsamma effekter, se figur.

Som alla modeller är det säkert lättare att rita bilder och beskriva än att omsätta i praktisk handling, men det ser både spännande och hoppingivande ut. Och varför skulle den bara vara applicerbar på fattiga samhällen? Har inte vi rika något att lära av den gren i modellen som går mot uthållighet?

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv