Va? Är Du inte med i eceee (ännu)!

Eceee håller på att ladda upp inför 2013 år händelse nämligen sin summerstudy som äger rum den 3-8 juni i Frankrike. Du som varit med tidigare hänger nog på låset och Du som inte varit det kommer att göra det nästa gång (2015) om Du skriv er in dessa datum i din almanacka.

Ni som har personal som arbetar med effektivisering tar helt enkelt med dem och låter dem träffa c:a 400 andra som bara pratar om effektivare energianvändning under 5 dagar eftersom det kostar mindre än vad 2 dagars personalutveckling kostar här hemma. Effektivare är det svårt att bli.

Och Du som går och funderar på att dela med dig av dina erfarenheter. Du sänder in ett förslag (abstract) före den 4 oktober. Om Du vinner panelledarnas gehör får Du sedan presentera det på plats, Du får ovationer, Du blir publicerad och Du får en fjäder i hatten. Vi andra kommer att avundas dig!

Och varför skulle Du (eller ditt företag) bli medlem? Jamen människa! Du får ju rabatt och tillgång till en drös av kunskap via webben som Du garanterat inte hittar någon annanstans !! Måste man berätta allt!?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv