Va? Är Du inte med i eceee (ännu)!

Eceee håller på att ladda upp inför 2013 år händelse nämligen sin summerstudy som äger rum den 3-8 juni i Frankrike. Du som varit med tidigare hänger nog på låset och Du som inte varit det kommer att göra det nästa gång (2015) om Du skriv er in dessa datum i din almanacka.

Ni som har personal som arbetar med effektivisering tar helt enkelt med dem och låter dem träffa c:a 400 andra som bara pratar om effektivare energianvändning under 5 dagar eftersom det kostar mindre än vad 2 dagars personalutveckling kostar här hemma. Effektivare är det svårt att bli.

Och Du som går och funderar på att dela med dig av dina erfarenheter. Du sänder in ett förslag (abstract) före den 4 oktober. Om Du vinner panelledarnas gehör får Du sedan presentera det på plats, Du får ovationer, Du blir publicerad och Du får en fjäder i hatten. Vi andra kommer att avundas dig!

Och varför skulle Du (eller ditt företag) bli medlem? Jamen människa! Du får ju rabatt och tillgång till en drös av kunskap via webben som Du garanterat inte hittar någon annanstans !! Måste man berätta allt!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv