Vad är det Du säger?

Vi har alla råkat ut för att åhörarna får något glasartat i blicken när vi pratar om energieffektivisering och klimatfrågor. Båda ämnena upplevs av många som abstrakta och något som inte riktigt berör oss/dem. Då är det lätt att tappa sugen och skylla på att åhörarna är dumma eller bli självkritisk och förlamad. Självkritiken är den mest nyttiga av de båda attityderna, men den bör kanaliseras till produktiv omprövning. Det handlar oftast om hur vi förpackat budskapet och om hur vi förstår åhörarnas intresse-fokus.

Till vår hjälp kan vi använda en ny guide, Climate Crossraods, från Earth-Justice i USA där man ger mycket handfasta råd om hur denna typ av budskap skall förpackas (be framed) för att nå sin mottagare med full kraft. Mottagarens position i förhållande till budskapet kan beskrivas i en modell kallad 5-D (se bild nedan).

En intervju med författarinnan, Cara Pike, kan läsas och avlyssnas vilket ger ytterligare uppmuntran för den som vill förkovra sig som kommunikatör.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv