Vad är det Du säger?

Vi har alla råkat ut för att åhörarna får något glasartat i blicken när vi pratar om energieffektivisering och klimatfrågor. Båda ämnena upplevs av många som abstrakta och något som inte riktigt berör oss/dem. Då är det lätt att tappa sugen och skylla på att åhörarna är dumma eller bli självkritisk och förlamad. Självkritiken är den mest nyttiga av de båda attityderna, men den bör kanaliseras till produktiv omprövning. Det handlar oftast om hur vi förpackat budskapet och om hur vi förstår åhörarnas intresse-fokus.

Till vår hjälp kan vi använda en ny guide, Climate Crossraods, från Earth-Justice i USA där man ger mycket handfasta råd om hur denna typ av budskap skall förpackas (be framed) för att nå sin mottagare med full kraft. Mottagarens position i förhållande till budskapet kan beskrivas i en modell kallad 5-D (se bild nedan).

En intervju med författarinnan, Cara Pike, kan läsas och avlyssnas vilket ger ytterligare uppmuntran för den som vill förkovra sig som kommunikatör.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv