Vad är det som saknas hos IEA?

IEA har sammanställt ett mäktigt 48 sidigt glättat dokument om energieffektivisering, VISUALISING the “HIDDEN” FUEL of ENERGY EFFICIENCY. Bra artiklar och proffsigt gjort, men ändå?  I förordet skriver IEAs chef att:”The challenge is getting governments, industry and citizens to take the first steps towards making these savings in energy and money.” Men hur tänker de att IEA skall, som de också säger, “visa vägen”? Vad är det som saknas?

När IEA bildades så var ett av huvudsyftena att “poola” forskningsresurser. Det gjorde man genom att skapa grupperingar för olika frågor och med deltagande från olika länder. Dessa kallades “implementing agreements” och har numera döpts om till “Multilateral Technology Initiatives”. Det finns idag 14 stycken sådana som arbetar med energieffektivisering för olika sektorer. I dessa arbetar bortemot 1000 experter från olika länder och löser specifika effektiviseringsproblem.

Men dessa och deras verksamhet nämns inte ens i förbigående när IEA (sekretariatet i Paris) skall visa vägen!! Och om Du försöker finna dem via IEAs hemsida då har Du ett problem. Länkarna är väl dolda. Det är något som saknas hos IEA (sekretariatet i Paris).

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv