Vad är det som skiljer?

Världens energiproblem (och -lösningar) är förvånansvärt lika. Vid ett möte i Kapstaden (DUE) nyligen diskuterades väldigt mycket hur man skall få ökad effektvisering med hjälp av standarder och märkning (MEPS and labelling). Mötets huvudtalare var Benoit Lebot som är den nye dynamiske direktören för IPEEC och som har ett välrenommerat förflutet på båda de nämnda områdena.

IPEEC är en lågbudgetorganisation där Sverige skulle kunna skaffa sig ett stort inflytande och kontakter inte bara med utvecklingsländerna utan även med BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) med en ganska blygsam insats om den nuvarande regeringen skulle vara intresserad.

Sydafrika domineras av ESKOM när det gäller elproduktion och det är sannerligen en verksamhet som får Vattenfall att framstå som en söndagsskola. Men även ESKOM lever farligt av precis samma skäl som alla andra stora gamla monopol rapporterar Mail and Guardian. Folk kanske börjar fixa sin el själva. I synnerhet om de lever med hotet om några timmars avbrott varje dag.

———
Dokumentation från tidigare DUE finns här. Och det är MYCKET mera än bara I-landsproblemen som avhandlas. Till exempel hur man rättvist delar på en gemensam solcellsanläggning i avlägsna byar.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv