Europas ledarskap i pisten.

Utfrågningarna av de nya kommissionärerna påminner i hög grad om slalom. De nominerade utsätts för en hagelskur av frågor om allt mellan himmel och jord, många är positioneringar av “särintressen” som bara lindrigt kamouflerats till frågor. Men då och då smyger det sig in verklig information i svaren och många av de hitintills utfrågade förefaller vara lovande om deras ord också omsätts i handling.

Energikommissionären Oettinger började åtminstone i rätt ände genom att deklarera att energieffektivisering stod högst på agendan och skulle omsättas i en “Action Plan” för att uppnå de 20% in kända “20-20-20 till 2020 regeln”. Han menade också att effektiviseringsmålen måste vara bindande eftersom det visat sig att nuvarande ordning är otillräcklig. Hans andra prioritet var energisäkerhet där han deklarerade att EU borde uppträda mera samfällt och mindre splittrat genom t.ex. bilaterala gasavtal med Ryssland. Gasledningen “Nabucco” stod högt på önskelistan. Hans tredje huvudämne var att infrastrukturen bättre skulle betjäna kunderna bl.a. genom “smartare system”. OBS hans skrivna svar (länkat ovan) har lite annorlunda formuleringar än vad han sade. Han underströk också att Europa har ett ansvar att leva upp till som ledare “post-Copenhagen”.

Utvecklingskommissionären (fd energi) Piebalgs åkte elegant genom sitt förhör och han i förbigående med att påpeka att uthållig energi också kommer att ingå i biståndspolitiken.

Miljökommissionären Potocnik underströk med emfas att utveckling av en grön ekonomi var det mest logiska man kunde göra i dåliga tider och att den finansiella och ekonomiska krisen var en möjlighet som inte fick missas.

Forkningskommissionären Geoghegan-Quinn var också en elegant i pisten. Kärnkraftsporten (som alla klarat hitintills) är i och för sig inte så svår eftersom den tas med hänvisning till subsidiariteten.

————————————-
Och lämpligt nog med att detta pågår passar EREF (EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION) på att utnämna tre av EU-parlamentets ledande personligheter till sin hall of fame nämligen “de tre musketörerna” Mechtild Rothe, Claude Turmes´och Anders Wijkman. GRATTIS! Det är inte utan att man hör en del av deras ord i de svar som kommer från dem som utfrågas nu?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv