Vill inte!

Om man inte hade hört det förut skulle man kanske reagerat och om inte resultatet hade varit så magert skulle man till och med varit imponerad. Energiföretagen energieffektiviserar nämligen för allt vad tygen håller så det behövs inte några ytterligare styrmedel eller mål som EU diskuterar och förbereder.

?We don?t need anyone to tell us to do energy efficiency, we are doing it right now,? said Claus Fest of RWE Effizienz GmbH in Germany. “A competitive market is much better than a regulated market, it is faster and cheaper,?

Och så här säger en annan företrädare för branschen:

A good way to stimulate the demand for energy efficiency services would be to create a sense of urgency among customers, said Paolo Quaini, of Italian energy company Edison. ?If customers do not have an urgent obligation, they will not take up energy efficiency,? he said.

Reaktionerna är inte särskilt konstruktiva. System för “energinyttoansvar” (vita certifikat) finns redan och fungerar utmärkt i andra länder både i Europa och i USA. Vi är på väg in i en ny värld med nya utmaningar och ny teknik där det behövs nya affärsmodeller.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv