Vad har vi lärt av kriserna?

Vi borde ha lärt oss något av finanskrisen, den ekonomiska krisen och klimatkrisen. Några inlägg har synts om att vi måste satsa på en mera robust och uthållig ekonomi, att välstånd inte kan mätas med BNP och att tillväxt i sig skapar lycka. Men om det blivit till mera än rubriker är tveksamt.

Eller ändå - Det finns en skiss till en hållbar ekonomi i en ny bok av Tim Jackson och som baserats på hans rapport (med samma namn), Prosperity without growth. I den återges diagrammet (nedan) som visar sambandet mellan BNP och “upplevd lycka”.

Det upplyser oss att vi i de industrialiserade länderna kan förbli lyckliga även med en mindre resurskrävande livsstil, men att man i Uländerna kan bli mycket mera tillfreds även med små ekonomiska förbättringar. Det finns alltså stora fördelar om vi försöker mötas mot mitten.

En gruppering som kallas Refdefining Progress har justerat nationalräkenskaperna för USA och konstaterat att man under en lång period av tillväxt haft tillväxt utan välstånd genom att deras index (GPI, Genuine Progress Indicator) planat ut sedan 80-talet samtidigt som BNP (GDP) ökat.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv