Vad kostar klimatförändringen?

En reflektion som är naturlig när man ser TV-bilderna på översvämningar på sina håll och torka på andra. Ett svar på frågan är “uppenbarligen alltför lite för dem (oss) som orsakar den”. Och ett annat är “det går på försäkringen”. Om det senare verkligen gällde så kanske insatserna för att hindra den skulle intensifieras. Ty för försäkringsbolagen är detta definitivt en affärsmöjlighet. Det lär ju vara så att försäkringsbolagen på många håll var aktiva i att bygga upp brandförsvar så att de skulle slippa kostnader för nedbrunna byggnader. Det var då det!

På LBNL i USA gör man periodiska sammanställningar av hur försäkringsbranschen utvecklar nya aktiviteter relaterade till klimatfrågan (se bild nedan). Intressant läsning och kanske rentav inspiration.

Just nu håller de på att uppdatera sin sammanställning och är tacksamma för uppslag, men det är bråttom. De vill ha material den komamnde veckan. Har ni kännedom om detta så hör av er så skall jag förmedla kontakten.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv