Vad kostar klimatförändringen?

En reflektion som är naturlig när man ser TV-bilderna på översvämningar på sina håll och torka på andra. Ett svar på frågan är “uppenbarligen alltför lite för dem (oss) som orsakar den”. Och ett annat är “det går på försäkringen”. Om det senare verkligen gällde så kanske insatserna för att hindra den skulle intensifieras. Ty för försäkringsbolagen är detta definitivt en affärsmöjlighet. Det lär ju vara så att försäkringsbolagen på många håll var aktiva i att bygga upp brandförsvar så att de skulle slippa kostnader för nedbrunna byggnader. Det var då det!

På LBNL i USA gör man periodiska sammanställningar av hur försäkringsbranschen utvecklar nya aktiviteter relaterade till klimatfrågan (se bild nedan). Intressant läsning och kanske rentav inspiration.

Just nu håller de på att uppdatera sin sammanställning och är tacksamma för uppslag, men det är bråttom. De vill ha material den komamnde veckan. Har ni kännedom om detta så hör av er så skall jag förmedla kontakten.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv