Vad skall (måste) hända efter 2020 och före 2030?

Undrar EU-kommissionen i en konsultation som är öppen för alla att ge synpunkter på före den 2 juli.

Frågorna kretsar kring följande huvudområden:
1. Vad har vi lärt oss av de pågående processerna? Det givna svaret är väl att det behövs kraftfulla medel för att få motsträviga medlemsländer att göra det som skulle gagna dem bäst! angry
2. Hur skall målen formuleras och kunna fånga även konsekvenser som till exempel förhöjd säkerhet när man klarar sig med mindre energi och har kontroll över försörjningen?
3. Vilka instrument har vi eller kan utveckla?
4. Hur påverkas konkurrenskraft och säkerhet, och hur kan vi utnyttja omställningen för dessa syften?
5. Hur är det med ländernas olikhet och kapacitet för uppgiften?

Relevanta frågor men kanske inte uttömmande? Det påpekas att man kanske ägnat för lite intresse åt uppvärmning och för mycket åt elförsörjningen. Då kan detta ju framhållas i frågesituationen.

Och ett litet påpekande till dig som läsare. Jag kan garantera att detta ämne kommer att ventileras flitigt vid eceee summer study och dessutom kommer flera av nyckelpersonerna som kan påverka att vara där! Det kan Du också vara!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv