Vad som borde hända i Köpenhamn

Ett globalt kontrakt mellan I-länder och U-länder bör finnas med i en nystart i Köpenhamn. Det föreslår Anders Wijkman och Johan Rockström i en på alla sätt laddad skrift med titeln “Vi kan inte förhandla med naturen”. En av deras utgångspunkter är att det finns ny teknik för förnybar energi som inom kort kommer att vara konkurrenskraftig. Det är sant och har faktiskt framgått i IEAs material men har inte lyfts fram ordentligt, se figur nedan.

Det är alltså kritiskt att få till stånd en hög takt i volymsökningen genom aktiva åtgärder för “deployment”, (marknadsuppbyggnad), gärna i nischmarknader där det kan vara särskilt motiverat till följd av speciella förhållanden ifråga om betalningsvilja och/eller att konventionell teknik inte är tillgänglig.

Ett utmärkt exempel på hur både I-länder och U-länder kan ha nytta av varandra finns i det projekt som heter “Lighting Africa”. Dess grundidé är att människor som idag inte har tillgång till el skall kunna få bra belysning genom kombination av solceller, batterier och lågenergilampor (främst LED). Men detta innebär också att volymerna för både PV och LED ökar vilket I-länderna också får nytta av. “Deployment is local but learning is global” som Clas-Otto Wene, som fått IEA att fokusera på fenomenet tekniklärande, säger.

Det finns säkert flera sådana teknikområden där I-länderna skulle kunna motiveras, inte bara av självbevarelsedrift utan även med ekonomiskt egenintresse, att medverka i en teknikutveckling av det slag som figuren nedan visar.

image
Figur: Hur marknadens lärande påverkar konkurrenskraften för olika sorters krafttillförsel.
LR är teknikens “Learning Rate”, d.v.s. hur mycket kostnaden sjunker för varje fördubbling av marknaden
Etablerad teknik har redan stor volym och därmed svårare att fördubblas och därtill ofta låg “Learning Rate”. Kärnkraft t.ex.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DĂ„ och dĂ„ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ă„rliga skrifter. Som senast den hĂ€r frĂ„n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men Ă€r det sant? Är det IEA som vilseleder? SĂ„ hĂ€r förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jĂ€mför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

TvÄ av de scenarier som presenteras Àr alltsÄ reflexioner av vad som hÀnder i vÀrlden och det som Àr pÄ vÀg att hÀnda till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (lÀnder, samarbetsorganisationer mm). Det Àr bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser mÄste vi kanske rÀtta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv