Vad vill vilken bransch?

Svensk Energi oroas över hur EUs direktiv för effektivare energianvändning skall tillämpas i Sverige. De menar att “Energibranschen” inte har tillräckligt inflytande över hur kraven på energieffektivisering skall utformas.

Statssekreteraren svarar bland annat att:

Inför förhandlingarna var energibranschen till exempel oroad för att direktivet skulle ställa krav på bindande mål för energitillförsel eller tvinga medlemsländerna att införa kvotpliktssystem för energibesparing (vita certifikat)........ Resultatet av förhandlingarna blev, delvis tack vare Sveriges regering, att inget sådant absolut krav finns i det slutgiltiga direktivet.

Min kursivering - det förefaller som om de som kallas energibranschen redan haft ett avsevärt inflytande. Kanske mer än vad som är lämpligt?

Låt oss betänka vad EU-direktivet handlar om. Man bedömer att c:a 30% av den energi som används i Europa inte är nyttig eftersom installationer och byggnader på ett lönsamt sätt kan effektiviseras. Det är alltså energi som vi köper och betalar för i onödan. Den gör oss energianvändare fattigare. EU menar då att vi skulle kunna ta bort 2/3 av detta slöseri.

Det finns en energieffektiviseringsbransch som är beredda att göra detta. Att effektivisera så att vi slipper förluster och får valuta för pengarna. Den borde också höras. Då kan Sveriges regering medverka till att direktivet omsätts så att landets energianvändare får mera nytta för pengarna.

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv