Vadå kostnadseffektivt?

Ni har säkert hört ordspråket “Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt för resten av livet.” Men hur tillämpar man det i verkliga livet?

Det är en fråga att fundera över när nu den så kallade “skolmiljarden” skall användas till energieffektvisering. I riksdagens beslut står att bidrag kan ges för åtgärder som minskar energianvändningen. Punkt slut. Det specificeras inte mer än så. Boverket som sedan skriver förordningen har ju då inte mandat att göra mer.Och det är ingen djärv gissning att man vill vara “kostnadseffektiv och teknikneutral”. Man kommer, så att säga, försöka få så mycket fisk som möjligt med dagens tillgängliga teknik.

Det borde istället stå nånting i stil med att man ger Boverket i uppdrag att utforma och precisera stödet för att säkerställa samverkan med andra styrmedel. T ex kan man tänka sig att relevanta genomförda teknikupphandlingar kan få mer i bidrag (vars produkter då får extra skjuts på marknaden) än standardlösningar. Då skulle man, för att följa ordspråket, ha lärt sig att fiska och bli mera “kostnadseffektiv” i ett längre perspektiv och så att andra skulle kunna få nytta av lösningarna utan att för den skull få direkta stödpengar.

IEA har under flera år försökt illustrera skillnaden mellan att göra saker rätt (ge bort fisk och vara kostnadseffektiv - “efficient”) och att göra rätt sak (lära ut hur man fiskar - “effective”), se bild nedan. Men svenska myndigheter är inte inställda på den våglängden och tyvärr inte svenska politiker heller.

image
Från IEA:s “Deploying Renewables: Principles for Effective Policies- 2008”

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv