Världens bästa energipolitiska åtgärder

Finns i Tyskland hävdas i en WWF-rapport som granskat G20-länderna. Det är deras paket för effektivisering och förnybar energi i byggnader som tar priset. Tvåa blir samma lands feed-in tariffer (inmatningspriser) vilket illustrerar att det inte bara är frågan om att göra saker rätt utan även att göra rätt sak, d.v.s. att kunna skilja på att vara “efficient” och “effective”. Se bild nedan för de 12 högst rankade åtgärderna.

Det tyska byggnadspaketet är just ett PAKET, vilket innebär att det har flera delar för att åstadkomma en komplett leverans och som inte bara fastnar på detaljer. Det finns tekniska krav kopplade till ett finansieringsstöd. En likartad mekanism finns i EU-projektet Clearsupport. Tankegången har i Sverige förts fram av Energirådgivarna som föreslagit en ROT-finansiering för renoveringar syftande till effektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv