Världens ekonomiska centrum flyttar sig

McKinsey visar i en ny rapport att växtkraften i städerna och särskilt i det man brukar kalla de växande marknaderna är ENORM (se bild 1 nedan). I en tidigare studie har de funderat över vilka konsekvenser detta kan ha för världens resurser och pekat på att de städer som kan utnyttja resurserna (energi och vatten) skaffar sig långsiktiga fördelar framför dem som redan “låst in sig” i en hög resursförbrukning.

När de specialstuderat vilka åtgärder som ger mest resultat och är billigast så är det energieffektivisering i byggnader som är den stora vinnare (se bild 2 nedan).
Det är inte ett särskilt djärvt antagande att de industrier och företag som bejakar avancerad effektivisering också kan skapa sig fördelar på de mycket expansiva marknaderna där framtiden byggs.

OBS: Alla dessa rapporter är fritt offentligt tillgängliga men fordrar att man registrerar sig för nedladdningarna.

image

Bild 1: De nya städerna tar över
———————————
image

Bild 2. 15 åtgärder för att minska resursförbrukningen

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv