Världens energi

World Energy Council, WEC, ger varje år ut en ambitiös sammanställning, World Energy Issues Monitor, över hur olika länder och regioner hanterar viktiga energifrågor.

Bedömningar och prioriteringar kan diskuteras alltefter ens egna intressen men det ger en bra överblick och bedömningarna av osäkerheter och genomslag verkar väsentligen riktig (se bild nedan). De har också intressanta tillbakablickar på hur olika delfrågor har förflyttats i debatten. Till exempel koldioxidinfångning (CCS) som från att ha varit “het” blivit mindre och mindre intressant (figur 5 för den intresserade), men också hur nya saker sätts under lupp som t.ex. Cyber-hot och påverkan av extrema väderförhållanden (figur 6).

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv