Växtkraften för energitillförseln

Finns i hög grad bland de förnybara energislagen. Deutsche Bank bedömer i sin senaste studie att under de närmaste 10 åren ökar vindkraften totalt i världen med c:a 60 GW, Solcellerna under de närmaste 5 åren med c:a 20 GW och kärnkraften under 8 år med 10 GW. McKinesy har i en studie över solenergin bedömt att till 2020 kommer dess kapacitet att vara c:a 20-40 gånger större d.v.s. mellan 200 och 400 GW. Av denna kraftiga tillväxt ligger 80 % på solceller och 20 % på koncentrerande solkraft. Att jämföra med kärnkraften idag c:a 350 GW. Man publicerar en intressant bild av solelens konkurrenskraft (se nedan).

Var verkar det mest löftesrikt att satsa sina pengar? Vattenfall sägs vilja göra det på kärnkraft i England. Man kan undra varför? Enligt IEA:s Energy Technology Perspectives 2008 ligger ny kärnkraft klart högre i kostnad än s.k. “grid parity”.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv