Kan ovanor bli omvanda?

Glöm inte webinariet den 14 januari kl 15. “Behavioural changes are necassary to get the full impact on energy efficiency. What works and what doesn’t”
Anmälan på http://www.leonardo-academy.org/course/details.php?id=289. När detta skrivs finns 250 anmälda varav bara 13 från Sverige.

I politiska sammanhang är man ganska förtjust i att tala om “awareness raising” och det är inte sÃ¥ fÃ¥ broschyrer som har tryckts för att göra oss vanliga dödliga mera medvetna, men utan att fundera över underliggande psykologiska orsaker eller vilka instrument som verkligen fÃ¥r oss att ändra vÃ¥ra dagliga rutiner. Information! - Brukar stridsropet vara utan att man funderar över att vÃ¥ra vanor oftast i sig innebär ett motstÃ¥nd mot informationen! Det är de andra som mÃ¥ste ändra sig! - Inte jag!

Det finns bland annat något som kallas för licenseffekten och innebär att vi människor kan ta informationen till intäkt för att förstärka våra ovanor istället för att ändra dem. Visst är vi konstiga djur?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv