Vår Herre älskar botfärdiga syndare.

?We know that pumping oil out of the ground does not create many jobs. It does not foster an entrepreneurial spirit, nor does it sharpen critical faculties.?

Orden sägs komma från ingen mindre än Saudiarabiens oljeminister! Han skall ha fortsatt med att säga:

?Greenhouse gas emissions and global warming are among humanity?s most pressing concerns. Societal expectations on climate change are real, and our industry is expected to take a leadership role.?

Och för att kröna det hela:

?The efficient use of energy is as much an issue for Saudi Arabia, with its huge natural resources, as it is for all countries. Increased efficiency makes sense environmentally, but also economically.?

Måhända skall samma sorts insikt någon gång drabba ledande svenska politiker när de funderar över ..... kärnkraft. I synnerhet de som har tätast kontakt med Vår Herre?

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv