Var ligger Sverige…

...på en skala? Och svaret är D. I varje fall om skalan avser klimatpolitik, om den sträcker sig från A-G och om betygssättaren är WWF. Detta får man veta i ett arbete som heter Climate Tracker och som har en websida där EUs länder betygsatts ifråga om olika aspekter på klimatåtgärder. Det är ett ambitiöst arbete med många ingångar och ett stort antal parametrar. Det är heller ingen skam (jämförelsevis) att komma i klass D för ingen annan har kommit högre, se bild nedan.

Det kan vara intressant att bläddra runt i de olika ingångarna och ladda ned rapporten och/eller skriva upp sig på listan för framtida information om hur länderna utvecklas. Letar man efter energieffektivitet letar man dock förgäves för det finns bara under eltillförsel och avser omvandlingens verkningsgrad. Sedan hoppas vi att de snarast ändrar tryckfelet “electronic supply”.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv