3+ Billioner kronor årligen

Så stor hävdade WTO:s chef, Pascal Lamy, att världsmarknaden är för gröna varor (produkter och tjänster) i et tal i Bryssel. Han påstod också att 90 % av världshandeln transporteras till sjöss och att detta är det bästa sättet ur klimatsynpunkt. Han varnade också för att dra förhastade slutsatser om att närproduktion alltid är bäst och tog bl.a. det kända exemplet om flygtransporterade blommor från Kenya, som under vintern är att föredra framför växthusodlade i Europa.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv