Varför är våra byggnader inte energieffektiva?

Stanford University har listat tre orsaker där de två första är välbekanta, brister i konstruktion och skötsel. Det är ju också kärnan i WBCSD:s kritik och analys för några år sedan.  Det tredje är mera överraskande nämligen bristande återkoppling från byggande och drift till konstruktion. För detta finns dock en lätt lösning. Återupprätta gamla Byggforskningsrådets (BFR) rapportsystem när man nu arbetar med en proposition för effektivisering!

Det kanske känns genant att erkänna att man lagt ner någonting som var bra men det kan vara en tröst att en icke obekant Amerikansk president just håller på att upprätta ett rapportsystem för “Technology, Innovation and Government Reform” (TIGR). Då kan det inte vara fel?

Den kvalificerade kunskapsuppbyggnaden och även teknikinformationen är väsentlig för att en omställning skall kunna genomföras. Och då räcker det inte med att vara allmänt medveten eller ens “energismart”. För proffsen behöver vi ett BFR-system och för brukarna ett system liknande det som elsparefonden har i Danmark.

 

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv