Varför försvann solen?

Ett svenskt solcellsföretags tillverkning försvann till Tyskland, rapporterar ERA 2006-11-24, och man funderar över varför. Den förklaring man tycks luta mest åt är inkompetens hos riskkapitalisterna och tröghet hos Vattenfall. Men hur är det med utvecklingen av hemmamarknaden? Fordrar inte teknisk utveckling och produktion att det finns kunder? Har nsicherna bearbetats ordentligt? Jovisst finns det ett ekonomiskt stöd till offentliga användare med 70%!! Men är det ett korrekt sätt att beskriva en nisch-marknad. Man kan få folk att göra mycket när de får 70% betalt men är det verkligen de kunder och tillämpningar som skapar marknad? De förklaringar som lämnats verkar mera att försöka peka ut någon som är skyldig än att förklara orsak och verkan.

IEAs program för solceller har intressant statsitik och genomgång av ländernas program och åtgärder.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv