Varför försvann solen?

Ett svenskt solcellsföretags tillverkning försvann till Tyskland, rapporterar ERA 2006-11-24, och man funderar över varför. Den förklaring man tycks luta mest åt är inkompetens hos riskkapitalisterna och tröghet hos Vattenfall. Men hur är det med utvecklingen av hemmamarknaden? Fordrar inte teknisk utveckling och produktion att det finns kunder? Har nsicherna bearbetats ordentligt? Jovisst finns det ett ekonomiskt stöd till offentliga användare med 70%!! Men är det ett korrekt sätt att beskriva en nisch-marknad. Man kan få folk att göra mycket när de får 70% betalt men är det verkligen de kunder och tillämpningar som skapar marknad? De förklaringar som lämnats verkar mera att försöka peka ut någon som är skyldig än att förklara orsak och verkan.

IEAs program för solceller har intressant statsitik och genomgång av ländernas program och åtgärder.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv