Varför inte skapa en arme för att klara striden?

Alltså striden om ett uthålligt effektvit energisystem. Det finns stora resurser som skulle klara jobbet och som har yrkeskunnandet men som sällan anlitas. Många av dem är småföretagare och anlitas av sina kunder för alla slags byggjobb och installationer men mera sällan för energieffektvisering. Ofta därför att kunderna frågar efter en lösning på ett kortsiktigt akut problem (det läcker, det har slutat lysa, fixa draget från dörren) och inte ser det större perspektivet. Åtminstone inte när det krisar. I USA och Storbritannien har man i statistik och studier visat att det mesta av jobben för energieffektvisering utförs av mycket små företag.

Våra beslutsfattare ser inte att dessa resurser, denna arme av småföretagare finns. Istället satsar de på konstgjorda medel.
* De hoppas kunna locka energianvändarna så att de skall finna det lönsamt att effektvisera. Som om inte lönsamheten redan vore tillräcklig?
* De hoppas att ny smart teknik skall göra att effektviseringen smyger in hos kunderna tyst och diskret. Smarta mätare, internet of things, nya appar osv.
* De hoppas ibland till och med att effektvisering inte skall behövas. Ny förnybar energi skall bli så billig att vi inte längre behöver bry oss.

Men det verka som om ingen funderar över hur man skall kunna göra nytta av den stora resurs av yrkeskunniga småföretagare som skulle kunna vara stommen i den arme som verkligen kan åstadkomma en omställning av energisystemet?

Ingen utom EEF förstås! wink 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv