Varför reagerar företagen så långsamt?

När det gäller uthållighetsfrågor - även när man kan tjäna på dem eller nå nya marknader? I en artikel i Greenbiz svarar man att det beror på att ingen talat om för dem att eller var de skall börja. Man säger också i artikeln att det behövs någon form av reglering för att få detta startskott, men också att lagstiftningen i USA sker med samma hastighet som glaciärförflyttning och därför händer inget.

För er som kommer till eceee om några veckor kan vi också meddela att det finns andra förklaringar som kommer att presenteras i panel 1 och panel 8! Välkomna!!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv