Varifrån kommer miljöbilarna?

Stockholms finansborgarråd har rätt! De kommer inte från stadens miljöförvaltning! De kommer från en satsning på teknikupphandling med bl.a. Stockholms upphandlingsavdelning (MFO). MFO var en annan förvaltning som hon var med om att lägga ned förra gången hon var borgarråd. Bilarna flyttade då över till miljöförvaltningen och Stockholm blev den drivande kraften i ett EU-projekt ZEUS och som ledde till att Stockholm i det här avseendet kallades för Europas miljöhuvudstad. Nu skall hon dra ned miljöförvaltningens verksamhet till hälften och det verkar inte troligt att Stockholm kommer att få vara med i den grupp om 20-30 ledande städer i Europa som EU planerar i sin “Efficiency Action Plan”.

Miljötekniken har en stark framtid och tjänstemän i kommuner har en betydande roll i att fokusera kundintresse till detta tillväxtområde. Ett land och en stad som vill dra nytta av marknadsmöjligheterna på miljöområdet måste hjälpa till att skapa den starka hemmamarknaden för att lyckas. Att bygga upp marknader för framtidsprodukter är en komplicerad manöver där politiker och förvaltningar ofta har rent avgörande roller. Fast Stockholm kanske inte vill vara med? Men Sverige är (lyckligtvis) inte enbart Stockholm.

Så här sammanfattas kommunrollen i EU-projektet:
The ZEUS project, was carried out in co-operation between 8 European cities, thereby contributing to the creation of environmentally viable and sustainable transport systems within Europe. City administrations can often impose restrictions, but they also represent an important market actor in the field of vehicle procurement. As a united group, city administrations form an influential market player with the capacity to promote zero and low emission vehicles, to help augment the corresponding infrastructure, to press the prices of cleaner, ‘‘greener’’ fuels and vehicles, to arouse public interest and to provide the incentives needed to encourage the rest of the market to follow their example. In these efforts, city administrations must join forces with private industry, the motor industry, universities, national research commissions and other government bodies.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv