Vattenfalls Uppdrag 2020?

Den senaste tidens avslöjanden om Vattenfall och deras köp av Nuon är väl närmast att betrakta som gruvbrytning i ett dagbrott. Det har varit synligt länge och berörts i många diskussioner med olika aktörer i Europa. Inte sällan med sarkastiska kommentarer om klokskapen i bolagets hemland. Men avslöjandet är viktigt om det kan bidra till att klarlägga vad ägaren faktiskt vill använda bolaget till.

För visst kan Vattenfall ha en större betydelse än att enbart värpa guldägg (i främmande reden). Man hade en gång ett uppdrag som beskrevs så här:

...Kontakterna med kunderna och marknadsarbetet i övrigt sker framför allt inom Vattenfalls fem regioner och inom bolagen. Marknadsarbetet syftar till en riktig avvägning mellan olika energilösningar inkl. hushållning hos kunderna. Ett omfattande projekt, “Uppdrag 2000”, pågår för att undersöka möjligheterna till ökad elhushållning och omfördelning av beho­ven mellan el och andra energislag.

Det är idag svårt att finna något mera detaljerat om Uppdrag 2000 eftersom dokumentationen gjordes strax för internets genombrott och strax efter avregleringen som innebar att företagets material plötsligt ansågs vara företagshemligheter. Man kan se en glimt i en senare publikation från IVA där man också resonerar om hur relationer mellan företag, myndigheter och forskning skall kunna ge bättre resultat.

Men när nu Energimyndigheten föreslår frivilliga “Vita Certifikat” kanske det är dags för Vattenfalls uppdrag 2020?!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv