Veckans lyckonummer i Bryssel är 20.

Manuel Barroso gläntade på energi- och klimatpaketet som skall lämnas imorgon i Bryssel. Vi vet ju redan att siffran 20 står på omslaget. Effektivisering 20%, förnybar energiandel 20%, minskade växthusgaser 20% och alltsammans till 2020. Men innehållet är alla spända på. Ty bördan skall också fördelas. ?Av var och en efter förmåga!? Och lite fick de höra som var på Lehman Brothers klimatkonferens i London. T.ex. att:

* det blir auktioner på utsläppsrätter (vilket somliga gillar och andra ogillar, se bild nedan)
* länderna kan få hjälpa varandra med andelar förnybar energi eftersom förutsättningarna är så olika (se tabell nedan)
* satsningen på biobränsle för transporter inriktas på 2a generationens bränsle (cellulosabaserad) så att kritiken möts.

image
—————————————————————————————————————-

Share of energy from renewable sources in final consumption of energy, 2005

Belgium 2.2%
Bulgaria 9.4%
The Czech Republic 6.1%
Denmark 17.0%
Germany 5.8%
Estonia 18.0%
Ireland 3.1%
Greece           6.9%
Spain 8.7%
France 10.3%
Italy 5.2%
Cyprus 2.9%
Latvia 34.9%
Lithuania 15.0%
Luxembourg 0.9%
Hungary 4.3%
Malta 0.0%
The Netherlands 2.4%
Austria 23.3%
Poland 7.2%
Portugal 20.5%
Romania 17.8%
Slovenia 16.0%
The Slovak Republic 6.7%
Finland 28.5%
Sweden 39.8%
United Kingdom 1.3%

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv